Dominica II in Quadragesima

Kyriale
Wejście
Introitus
Reminiscere  (LU:545, GR:111), D
Graduale
Tribulationes cordis  (LU:546, GR:112), Cis
Tractus
Confitemini  (LU:547, GR:113), B
Offertorium
Meditabor  (LU:548, GR:114), H
Attende Domine  (LU:1871, LB:609, CS:43*)
Parce Domine I  (CS:47*), G
Ludu mój ludu (zw. 1-4)
Ach mój Jezu (maks. 3 zw.)
Communio
Intellige clamorem  (LU:549, GR:114), Cis
Miserere et parce (CS:44)
Płaczcie anieli (zw. 1-4)
Jezu, Jezu do mnie przyjdź (zw. 1-5)
Wyjście
Wisi na krzyżu (zw. 1-3)
Tekst Mszy
Nuty
Czytania
PDF

Pokaż wszystkie nuty