Missa I

Kyrie

../../_images/1143.svg

Gloria

../../_images/2980.svg

Sanctus

../../_images/300.svg

Agnus Dei

../../_images/2977.svg

Ite

Od Wielkiej Soboty do soboty w oktawie Wielkanocy włącznie.

../../_images/2988.svg

Ite

Od Niedzieli Białej do Zesłania Ducha Św.

../../_images/2987.svg