Communio: Memento verbi tui

F

Memento verbi tui

Zobacz utwór w bazie GregoBase.