Antiphona: Ego sum Alpha

Ego sum Alpha

Zobacz utwór w bazie GregoBase.