Wszystkie wpisy z roku 2024

Dominica IV post Pascha

Czytaj dalej...


Dominica III post Pascha

Czytaj dalej...


Dominica II post Pascha

Czytaj dalej...


Vigilia Paschalis

Czytaj dalej...


Dominica I Passionis

Czytaj dalej...


Dominica II in Quadragesima

Czytaj dalej...


Dominica I in Quadragesima

Czytaj dalej...


Cinerum

Czytaj dalej...


Dominica II post Epiphaniam

Czytaj dalej...


In Epiphania Domini

Czytaj dalej...


Sanctissimi Nominis Jesu

Czytaj dalej...